Naše programy

Ve společnosti Arjo nabízíme široké spektrum hodnocení služeb, které pomáhá zdravotnickým zařízením zlepšit klinické výsledky a efektivitu a snížit rizika ohrožující jak ošetřující personál, tak klienty/pacienty. Posudkové služby, jako například řešení Diligent™ a ProACT™ pro plánování investičních výdajů na vybavení nebo Care Thermometer™ vám poskytnou podrobnou analýzu nedostatků vašich současných postupů a srovnání s mezinárodně uznávanými doporučovanými postupy.

Through results-driven partnerships, we focus on creating care environments that facilitate patient mobility, help prevent adverse events, improve workflows, and enable caregivers to provide high quality care, all of which can lead to positive outcomes for your patients and staff, and ultimately for your care facility as a whole.

Preventing adverse events

Helping to reduce the risk of costly adverse events such as caregiver injury, patient falls, and healthcare-acquired conditions.

Improving workflows

Making the most of your investments with products and services that help boost efficiency, manage resources and reduce turnover.

Better outcomes for care receivers

Creating safe and dignified care environments that facilitate independence, reduce recovery time, and maintain or improve mobility.

Higher job satisfaction for caregivers

Creating safer working conditions with equipment and working methods that help reduce the risk of injury or physical overload.


Contact us via your local Arjo representative to find out more about our assessment and clinical consulting services available in your market.

Contact us