Arjo early mobilisation Sara Flex patient lying back 2135 x 600.jpg

Stavění a zvedání

Jestliže je pacient schopen udržet rovnováhu v sedu za minimální podpory a pohybovat nohama proti působení gravitace, je připraven na nácvik stoje. U pacientů, pro které je obtížné se postavit do plně vzpřímené polohy, je možným řešením použití stavěcí a zvedací pomůcky.

Výtah z brožury o stavění a zvedání