You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Stavění a zvedání

Jestliže je pacient schopen udržet rovnováhu v sedu za minimální podpory a pohybovat nohama proti působení gravitace, je připraven na nácvik stoje. U pacientů, pro které je obtížné se postavit do plně vzpřímené polohy, je možným řešením použití stavěcí a zvedací pomůcky.

Výtah z brožury o stavění a zvedání