early-mobility-banner-2135x600.jpg

Časná mobilita na JIP

Od nepohyblivosti k mobilitě

Řešení Arjo pro časnou mobilitu vám umožní mobilizovat vaše pacienty na JIP již v rané fázi bezpečným a funkčním způsobem, čímž budete moci dosáhnout lepších výsledků a maximalizovat efektivitu.

Brožura časné mobility na JIP

Podpořte proces rekonvalescence

Chápeme, že rehabilitaci je nutné upravit každému pacientovi na míru a že dosáhnout u něho aktivního pohybu, vertikalizace s nesením vlastní váhy a časné mobilizace během jeho pobytu na JIP může být velmi náročné. Ať už je váš pacient dočasně upoután na lůžko, nebo si musí postupně zvykat na polohu vestoje, případně je připraven na nácvik sedu či chůze, naše řada výrobků a řešení je navržena tak, aby vám pomohla dosáhnout cílů v oblasti aktivizace a mobilizace pacientů bezpečným způsobem.

Cesta pacienta