You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Skyllerom

Skyllerom

Planlegg skyllerommet – en effektiv utforming og gode hygieneløsninger er nøkkelen.

Et skyllerom (eller sluserom) er en nødvendighet på alle autoriserte pleiehjem og sykehus. Et godt planlagt skyllerom er nøkkelen til å hindre spredning av infeksjoner, og det gir store kostnadsbesparelser for enhver institusjon.

Skyllerommet bør være utstyrt med fire hovedelementer for gode hygienerutiner;

1|. Oppsamlingspunkt for skittent gods

2. Servant

3. Spyledesinfektor

4. Oppbevaringsplass for rent gods.

Rene hender på rent gods er hovedregelen for alle prosedyrer i skyllerommet.