You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Brudownik

Brudownik

Planowanie brudownika – skuteczny projekt i dobre praktyki higieniczne są kluczem do sukcesu.

Skuteczne procedury higieniczne opierają się na czterech elementach, w które powinny być wyposażone brudowniki:

1. Punkt zbiórki zanieczyszczonych przedmiotów

2. Zlew

3. Myjnia-dezynfektor

4. Miejsce składowania czystych przedmiotów.

Czyste ręce na czystych rzeczach to główna zasada wszystkich procedur roboczych w brudowniku.