You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Spoelruimte

Spoelruimte

Bij het inrichten van uw spoelruimte zijn een doeltreffend ontwerp en goede hygiëneoplossingen cruciaal.

Er zijn vier ingrediënten om een goede hygiëne te waarborgen en in elke spoelruimte zouden die aanwezig moeten zijn:

1. Verzamelpunt voor gebruikte voorwerpen

2. Wasbak

3. Bedpanspoeler

4. Opslagplaats voor zuivere voorwerpen.

Schone handen op zuivere voorwerpen is de basisregel voor alle werkprocedures in de spoelruimte.