You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Ekstra forsikring med enda flere fordeler

FLEX SERVICE EXTRA gir den ekstra forsikringen du trenger, med tilleggstjenester som sikrer at Arjo-utstyret blir nøye vedlikeholdt og at pleiemiljøet fungerer optimalt.

Planlagt forebyggende vedlikehold og reparasjon er inkludert i servicepakken, og utføres av teknikere som er godkjent av Arjo. Kun originale reservedeler benyttes, noe som garanterer maksimal driftstid for utstyret, hvilket igjen innebærer optimal effektivitet.

Prioritert håndtering og garantert oppetid

Gir bedre kontroll over den driften, optimerer kostnadene og sikrer ytelsen takket være maksimalt tilgjengelige enheter.

Reparasjon

Full pålitelighet og optimal effektivitet takket være originale Arjo-deler og sertifiserte Arjo-teknikere.