You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Portfolio produktů pro péči o osoby trpící demencí

Portfolio produktů Arjo pro péči o osoby trpící demencí

Péče o klienty trpící demencí je práce na 24 hodin denně. Naše pečlivě sestavené portfolio výrobků určených pro péči o osoby trpící demencí vám může pomoci poskytovat personalizovanou péči vašim klientům 24 hodin denně, včetně přesunů, koupelí a wellnessu. Naše řešení jsme vybírali na základě jejich specifických funkcí, abychom vám umožnili co nejvíce minimalizovat riziko responzivního chování, zajistit větší pohodlí vašich klientů a vytvořit i udržovat přívětivé a domácké prostředí. Celá řada našich řešení pro wellness navíc nabízí klíčové funkce působící na smysly, jako je hudba, taktilní stimulace, terapeutické koupele nebo relaxační terapie.