You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Řešení pro časnou mobilitu

Mobilizace kriticky nemocných pacientů v náročném a nezřídka přeplněném prostředí jednotky intenzivní péče může být pro její pracovníky velkou výzvou. Zavedení programů časné rehabilitace a mobilizace na JIP se často neobejde bez přístupu k odpovídajícímu vybavení, procesům a know-how. Naším cílem je zajistit, aby každý pacient mohl být mobilizován každý den bezpečným a optimálním způsobem podle jeho funkčních schopností.

Mobilizace na lůžku:
V případech, kdy je mobilizace mimo lůžko kontraindikována anebo kdy jsou omezené možnosti, existují metody, které podporují rehabilitaci a rekonvalescenci pacientů upoutaných na lůžko.

Přesun pacienta z lůžka:
Je-li žádoucí boční přesun anebo přesun vsedě, je k dispozici celá řada pomůcek a vybavení pro manipulaci s pacienty, které usnadní práci ošetřujícímu personálu. 

Mobilizace mimo lůžko:
Ať už je pacient ventilován či nikoli, proces jeho posazení na okraj lůžka tvoří důležitou součást časného posouzení jeho stavu a následného poskytnutí strukturovaného rehabilitačního programu a plánu posazování.

Nemožnost posazení na okraj lůžka:
Někdy může být posazení na okraj lůžka pro pacienta příliš namáhavé, zejména pokud je obézní, není plně při vědomí anebo trpí svalovou slabostí kriticky nemocných (ICUAW), kdy k jeho přesunu na okraj lůžka může být zapotřebí čtyři nebo pět pracovníků. Svou roli mohou hrát i další faktory, jako např. špatně snášená intubace, více zavedených katétrů, včetně femorálního, inotropní podpora v nízkých dávkách, posturální hypotenze, které mohou vyvolávat obavy, zda je přesun pacienta na okraj lůžka bezpečný.

Pasivní vertikalizace do stoje:
U pacientů s nízkým skóre dle glasgowské stupnice hloubky bezvědomí (GCS), posturální hypotenzí anebo u těch, kteří jsou připraveni začít s aktivnější rehabilitací, lze k vertikalizaci do stoje použít mobilizační pomůcku Sara Combilizer. Nabízí skvělý způsob pro zvýšení vědomí na jedné straně a na druhé umožňuje nesení váhy dolními končetinami, čímž předchází kontrakturám kloubů a posiluje dolní končetiny. Díky popruhům poskytujícím větší oporu kolenům a trupu je pozice velmi stabilní a pro ještě větší oporu je u pacientů s nízkým skóre GCS doporučeno použít hlavový polštář a popruhy.

Aktivní vertikalizace do stoje:
Jestliže je pacient schopen udržet rovnováhu v sedu za minimální podpory a pohybovat nohama proti působení gravitace, je připraven na nácvik stoje.

Chůze:
Jakmile je stanoven plán posazování pacienta, kdy si sedá na lůžku nejlépe několikrát denně při různých příležitostech, lze pokročit k aktivnějším cvičením, nácviku stoje a chůze.