You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Mobilizace na lůžku

V případech, kdy je mobilizace mimo lůžko kontraindikována anebo kdy jsou omezené možnosti, existují metody, které podporují rehabilitaci a rekonvalescenci pacientů upoutaných na lůžko pravidelným polohováním, progresivní vertikalizací a vzpřimováním.

Výtah z brožury o mobilizaci na lůžku