In Bed Mobilisation 2135x600.jpg

Mobilizace na lůžku

V případech, kdy je mobilizace mimo lůžko kontraindikována anebo kdy jsou omezené možnosti, existují metody, které podporují rehabilitaci a rekonvalescenci pacientů upoutaných na lůžko pravidelným polohováním, progresivní vertikalizací a vzpřimováním.

Výtah z brožury o mobilizaci na lůžku