You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Tidlig mobilisering på intensivavdelinger

Fra immobilitet til mobilitet

Med Arjos løsninger for tidlig mobilisering kan du mobilisere pasientene på intensivavdelinger tidlig, ofte og med et trygt og optimalt funksjonsnivå. Dermed får du bedre resultater og maksimerer effektiviteten.

Brosjyre, tidlig mobilisering på intensivavdelinger

Støtte en forbedret rehabiliteringsprosess

Vi forstår at rehabiliteringen må skreddersys til hver enkelt pasient, og at det kan være utfordrende å oppnå rehabilitering, vektbelastning og mobilitet tidlig i pasientens intensivpleieforløp. Uansett om pasienten er midlertidig sengeliggende, trenger å venne seg til å stå, eller er klar for sitte- og gåtrening, er vårt utvalg av produktløsninger laget for å bidra til å oppnå rehabiliterings- og mobilitetsmål på en trygg måte.

Pasientforløp