You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Produktportefølje innen demensområdet

Arjos produktportefølje innen demensområdet

Pleie av beboere som lever med demens er en døgnkontinuerlig oppgave. Vår nøye utvalgte portefølje innen demensområdet kan bidra til å gi personfokusert pleie hele døgnet, i alt fra pasientforflytning til bading og velvære. Løsningene våre er valgt på bakgrunn av funksjoner som bidrar til å minimerer risikoen for atferdsendringer, fremme beboernes velvære, samt skape og opprettholde et hjemlig og kjent miljø. I tillegg har mange av våre velværeløsninger viktige sensoriske funksjoner som musikk, taktil stimulans, spa- og avslapningsterapi.