DementiaProducts2_2135x600.jpg

Produktportefølje innen demensområdet

Arjos produktportefølje innen demensområdet

Pleie av beboere som lever med demens er en døgnkontinuerlig oppgave. Vår nøye utvalgte portefølje innen demensområdet kan bidra til å gi personfokusert pleie hele døgnet, i alt fra pasientforflytning til bading og velvære. Løsningene våre er valgt på bakgrunn av funksjoner som bidrar til å minimerer risikoen for atferdsendringer, fremme beboernes velvære, samt skape og opprettholde et hjemlig og kjent miljø. I tillegg har mange av våre velværeløsninger viktige sensoriske funksjoner som musikk, taktil stimulans, spa- og avslapningsterapi.