You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatriske romløsninger

Våre bariatriske romløsninger sørger for at helseinstitusjonen er utstyrt for de økende utfordringene til overvektige pasienter og er klare for å levere trygg, kostnadseffektiv og verdig omsorg.

Last ned brosjyre om løsninger for bariatriske pasienter

Video om bariatriske løsninger

Global forekomst av overvekt

Traceys møte med sykehuset

bariatric500x500.jpg

Bedre sikkerhet og effektivitet for pleierne

Ved pleie av overvektige pasienter er det ofte behov for ekstra personale for å sikre at pleieoppgavene blir utført, men uten egnet utstyr kan dette medføre økt fare for personskade hos pleierne og pasientene.

Arjo-About-Us-Computer-hands.jpg

Finansielle løsninger

Riktig løsning til riktig tid, med eller uten kapitalinvestering. For å bidra til at institusjoner har enkel tilgang til bariatriske løsninger, tilbyr vi et utleieprogram som kan tilpasses etter behov. Vi tilbyr bariatriske romløsninger fra ett enkelt produkt til en full pakke, gjennom korttidsleie eller tilpassede leiekontrakter. Ta kontakt med din lokale representant for å diskutere hvilke finansielle løsninger som passer til institusjonens behov.

Kontakt din lokale representant