You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Innsikt

Hos Arjo vil vi gjennom våre produkter og informasjon forbedre hverdagen for mennesker med nedsatt bevegelighet og aldersrelaterte helseutfordringer. 60 års erfaring med alle aspekter av helsesektoren over hele verden har gitt oss stor innsikt og kunnskap.

Gjennom å forfine og videreutvikle denne innsikten har vi utviklet og fremstilt produkter for å gjøre tilværelsen enklere og tryggere for beboere, pasienter og helsemedarbeidere. Vi arbeider for å spre denne kunnskapen og bidra til å heve pleiekvaliteten.

arjo-stock-nurse-patient2-555x555.jpg

Akuttpleie

Vårt fokus er å hjelpe helsepersonell med å oppfylle kravene med løsninger som bidrar til å optimalisere forutsetningene for god omsorg, komfort og verdighet for alle pasienter.

Les mer

arjo-stock-nurse-patient-555x555.jpg

Langtidspleie

Enten det gjelder en person i en eldrebolig eller en person med pleiebehov, mener vi at pleien skal være preget av trivsel og verdighet.

Les mer

arjo-dimesia-casters-chair-555x555.jpg

Spesialistområder

Her finner du informasjon om alle fokusområder innen Arjos produktportefølje.

Les mer

arjo_mobility_gallery-1000x1000.jpg

Mobilitetsgalleriet

Mobilitetsgalleriet er et vurderingsverktøy basert på fem forskjellige bevegelighetsnivåer angitt i alfabetisk rekkefølge fra A til E.

Les mer