You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Preventivní údržba

Plánovaná údržba pomůže zajistit, aby vaše zařízení trvale fungovalo tak jak má.

  • Pravidelný servis pomůže snížit riziko poruchy zařízení a prodloužit jeho životnost.
  • Zajišťujeme okamžité servisní zásahy, při kterých na místě opravujeme potenciální problémy, a dodáváme pouze originální náhradní díly.
  • Veškerá údržba a servisní práce jsou dokumentovány, abychom vám pomohli dodržet shodu s předpisy.