You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Chůze

Jakmile je stanoven plán posazování pacienta, kdy si sedá na lůžku nejlépe několikrát denně při různých příležitostech, lze pokročit k aktivnějším cvičením, nácviku stoje a chůze.

Výtah z brožury o nácviku chůze