You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Sky 2 Transportable

Mer fleksibilitet til Maxi Sky® 2 takløfterteknologi

Maxi Sky 2 Transportable er et tilbehør til Maxi Sky 2 takløfter. Med tilbehøret for flytting av takløfter kan Maxi Sky 2 takløfter enkelt flyttes og transporteres til et annet rom som også har en mottaksmodul.

Maxi Sky 2 Transportable gir ny fleksibilitet til den nåværende Maxi Sky 2 takløfter, uten å svekke sikkerheten, og gir god verdi til kunder som ønsker de fornyede fordelen ved Maxi Sky 2-teknologien i flere rom.

Utformet med tanke på fleksibilitet og sikkerhet

Rask og enkel flytting av Maxi Sky 2 takløftere i ulike rom.
Nyskapende design med ventende patent gir et system med optimal brukersikkerhet.
Optimalisering av flåtestyring når en tekniker kan flytte takløftere når det trengs
Kompatibel med alle KWIKtrack™-installasjoner og Maxi Sky 2 takløfter.

Spesifikasjoner for Maxi Sky 2 Transportable


* Vennligst kontakt din lokale salgsrepresentant for informasjon om produktet er tilgjengelig for salg i ditt land.