You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Stående stilling og oppreising

Når pasientene klarer å sitte oppreist med minimal støtte og kan bevege bena mot tyngdekraften, er de klare til å starte med forsøk på å stå oppreist. Bruk av stå- og oppreisingshjelpemidler er en mulig løsning for pasienter som strever med å komme helt opp i stående stilling.

Les mer om oppreising og stående stilling