Arjo early mobilisation Sara Flex patient lying back 2135 x 600.jpg

Stående stilling og oppreising

Når pasientene klarer å sitte oppreist med minimal støtte og kan bevege bena mot tyngdekraften, er de klare til å starte med forsøk på å stå oppreist. Bruk av stå- og oppreisingshjelpemidler er en mulig løsning for pasienter som strever med å komme helt opp i stående stilling.

Les mer om oppreising og stående stilling