You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Positive åtte

Positive åtte

Arjos Positive åtte- filosofi

Positive åtte-filosofien visualiserer de positive dominoeffektene som kan oppnås ved å opprettholde eller forbedre en persons mobilitet.
Vårt mål er å hjelpe helseinstitusjoner å skape de riktige forutsetningene for å arbeide i henhold til Positive åtte-filosofien, og sikre:

  • bruk av pleiemetoder i henhold til beste praksis.
  • at arbeidsmiljøet brukes for å tilrettelegge for effektive pleieprosesser.
  • egnet utstyr for å støtte pasientenes mobilitet og redusere antall arbeidsrelaterte skader hos pleierne.