Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / temp

Our services

We offer comprehensive services, product support and expertise to help care facilities improve clinical outcomes, maximise return on investment, and raise the standard of care.

Solution areas for this product

Recommended blocks for Product pages. To the right is an overview of the current design blocks recommended for Product pages. The blocks are designed for the product page only. Please remember the recommendations for building a Product page described in the section Pages. Recommended blocks for Product pages. To the right is an overview of the current design blocks recommended for Product pages. The blocks are designed for the product page only. Please remember the recommendations for building a Product page described in the section Pages. Recommended blocks for Product pages. To the right is an overview of the current design blocks recommended for Product pages. The blocks are designed for the product page only. Please remember the recommendations for building a Product page described in the section Pages. Recommended blocks for Product pages. To the right is an overview of the current design blocks recommended for Product pages. The blocks are designed for the product page only. Please remember the recommendations for building a Product page described in the section Pages. Recommended blocks for Product pages. To the right is an overview of the current design blocks recommended for Product pages. The blocks are designed for the product page only. Please remember the recommendations for building a Product page described in the section Pages.

Výrobky Arjo

Navrženo pro pacienty a ošetřující personál

Naše výrobky jsou navrženy tak, aby snižovaly nebezpečí pracovních úrazů a předcházely stavům imobility vyplývajícím z procesu péče. Naším cílem je zajistit, aby ošetřovatelské prostředí bylo bezpečné, pohodlné a důstojné pro pacienty i ošetřující personál.

arjo move.png

Partnerství pro lepší výsledky

Programy Arjo MOVE (Mobility Outcome Value Engagement) Vám i Vašim zaměstnancům poskytnou potřebný náboj, který Vám umožní se trvale zlepšovat na Vaší cestě směřující ke splnění Vašich klinických i provozních cílů, lepší celkové pohodě zaměstnanců, efektivitě provozu a optimalizaci financí.

Martina VTE product specialist (6)

Centrum zdrojů – Covid-19

Veškeré relevantní informace, které Vám pomohou používat naše produkty a řešení v souvislosti s pandemií COVID-19, a novinky o společnosti.

Arjo.Early Mobility Walking.jpg

Cesta k lepším výsledkům

Pomáháme vytvářet bezpečnější a efektivnější prostředí pro poskytování zdravotní péče, abyste mohli vyhovět měnícím se požadavkům v oblasti akutní i dlouhodobé péče.

Nurse with shadow.jpg

Řešení největších výzev v oblasti zdravotní péče

Celá řada zdravotnických zařízení se potýká s hledáním dostatečných kapacit i zdrojů, které by vyhověly současným nárokům na zdravotní péči. Se správnými odbornými znalostmi, procesy a vybavením mohou podporovat pohodu pacientů i ošetřujícího personálu a zároveň snižovat náklady a zvyšovat efektivitu.

Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).