Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Architekti a projektanti / Váš partner pro projektování zařízení
Planning for Care - Making the Right Choices_2135x600.jpg

Váš partner pro projektování zařízení

Váš globální partner s lokální působností

Již od roku 1957 nás žene vpřed naše poslání zvyšovat kvalitu života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Díky výrobkům a řešením zaručujícím ergonomickou manipulaci s klienty, osobní hygienu, dezinfekci a prevenci dekubitů i žilní tromboembolie pomáháme odborníkům v celém ošetřovatelském prostředí neustále zvyšovat úroveň bezpečné a důstojné péče – ve více než 100 zemích po celém světě.
NurseAndResident_555x555.jpg

Podpoříme vás od samotného počátku

Společnost Arjo se jako partner podílí na mnoha projektech zdravotnických zařízení, proto víme, že je zcela zásadní navrhnout správné uspořádání i zařízení již v samotném počátku, aby se předešlo zbytečným nákladům vynaloženým na stavební úpravy prováděné na poslední chvíli. Naše obsáhlé portfolio pokrývá klíčové oblasti každodenní osobní péče a nabízí širokou škálu kvalitních výrobků, školení, služeb, nástrojů pro hodnocení, projektových zdrojů i poradenství, s jejichž pomocí vytvoříte integrovaná řešení zvyšující standard péče, kvalitu i efektivitu. Nabízíme podporu v průběhu realizace projektu – od počátečních rad týkajících se uspořádání a prostorových nároků až po pomoc se zpracováním výkresové dokumentace nebo instalací zařízení. Na naše projektové týmy se můžete spolehnout, že vám poskytnout potřebnou podporu po celou dobu, ať při přípravě projektu nebo při jeho dokončování.

ProjectProcess_2135x254.png

Znalosti a rady

Naši poradci vám pomohou provést analýzu potřeb vašeho zařízení v oblasti pracovního prostoru, mechanických pomůcek a školení personálu a sestaví pro vás na míru upravený plán pro vytvoření ideálních podmínek a prostředí pro bezpečnou manipulaci s klienty.

 

Služby

• Posouzení zařízení • Analýza potřeb

• Analýza pracovního prostředí

• Nástroje pro prostorové plánování • Positive Eight • Mobility Gallery

Plánování zařízení

V raných fázích projektu poskytujeme praktické rady týkající se plánování a projektování pečovatelského zařízení a také nabízíme návrhy uspořádání různých typů pokojů či prostor pro inspiraci.

 

Prostorové požadavky

• Rady a doporučení

• 2D nákresy • Poloměry otáčení Příklady prostor a informace

• Sprcha a WC

• Centrální koupelna • Čisticí místnost Nákresy výrobků

• 2D nákresy

Podpora návrhu

Projekty zařízení podporujeme instalačními nákresy a dalšími technickými specifikacemi, ale i umožněním snadného přístupu k nákresům výrobků a BIM objektům.

 

Nákresy výrobků

• 3D nákresy

• BIM objekty Specifikace výrobků Instalační nákresy a specifikace

Výrobky

Společnost Arjo může poskytnout úplné specifikace, technické informace, nákresy, pokyny pro instalaci a obsluhu všech jejích výrobků.

 

Instalace a dokumentace výrobků

• Úplné specifikace

• Technické informace • Nákresy

• Pokyny k obsluze a údržbě

• Dokumentace k uvedení do provozu a validaci Školení a servisní podpora na místě

Příručka pro architekty a projektanty

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).