Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Služby a řešení / Řešení pro zdravotnictví / Architekti a projektanti / Správný prostor je důležitý
Importance_Right_Space_2135x600.jpg

Správný prostor je důležitý

Plánování pečovatelského zařízení

Je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro ošetřující personál.
Jak nastiňuje naše filozofie Positive Eight (Osm výhod mobility), odpovídající prostředí, správné pomůcky a ošetřovatelské dovednosti mohou spustit pozitivní řetězovou reakci, jež může vyústit v lepší úroveň péče s větším počtem mobilních klientů, menším počtem pracovních úrazů a lepšími finančními výsledky.
Při plánování by měla být zohledněna individuální úroveň mobility všech klientů, aby bylo možné vytvořit pečovatelské prostředí vhodné pro Albert, který je chodící, Carl, který vyžaduje hodně podpory i stimulace, ale i Emma, která je zcela závislá. Abychom vám mohli poskytnout potřebnou podporu při plánování a projektování pečovatelského zařízení, vyvinuli jsme celou řadu užitečných nástrojů, jako např. situační prostorové požadavky, poloměry otáčení nebo kompletní koncepce pokojů a příklady uspořádání, které jsou k dispozici v příručce pro architekty a projektanty.

Příručka pro architekty a projektanty

Technik společnosti Arjo pomáhá zákazníkovi

Jsme tu pro Vás!

Nedaří se Vám najít, co jste hledali? Pomůžeme Vám.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).