You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Vaky pro boční přesun a přemisťování

Pohodlná řešení vaků pro přemisťování na lůžku a přesun v poloze na zádech.

Vedle standardních vaků společnost Arjo dodává rovněž řešení vaků pro přemisťování na lůžku a přesun v poloze na zádech. Boční přesun je jeden z nejriskantnějších úkonů při péči o klienty – a zejména zařízení poskytující nemocniční péči mají problém najít bezpečné a pohodlné řešení pro přesun klientů v poloze na zádech a pro přemisťování klientů na lůžku.