You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Bariatrické vaky

Různý tvar těla bariatrických rezidentů/klientů vyžaduje různá řešení vaků, a společnost Arjo proto vyvinula řadu typů vaků, které splňují tyto rozmanité potřeby.