You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Maxi Slide

Řešení pro přesun klienta MaxiSlide™ pomáhají pečovatelům efektivně překonávat každodenní problémy s přesunem klientů.

V nabídce je řada tvarů a rozměrů, které pokrývají všechny zavedené pracovní techniky pro smýkací pomůcky.