You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Stropní zvedák

Stropní zvedák

Řešení přesunu by měla zajišťovat bezpečné pečovatelské prostředí a šetřit drahocenný čas – pro klienty/rezidenty i pečovatele.

Naše kompletní řada stropních zvedáků je navržena pro začlenění do vašeho současného plánu a pomáhá zajistit bezpečí, pohodlí a důstojnost pro všechny zapojené osoby. Stropní zvedáky se instalují, skladují a provozují tak, aby bezproblémový přesun klienta mohl zajistit jediný pečovatel bez nutnosti manuálního zvedání, čímž se snižuje riziko zranění pečovatele i osoby, o kterou se stará.

Kompletní řešení stropního zvedáku zahrnuje posouzení, instalaci, školení a údržbu. Můžete očekávat efektivní kontrolu nákladů a praktické rady od aktivního týmu certifikovaných odborníků a techniků – lidí, kteří zajišťují maximální využití vašeho zařízení a každodenní poskytování péče nejvyšší kvality.