Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Sledujte webinář na požádání
LP 3 - Book Demo2 Banner for web_2135x750 px 04.jpg

Sledujte webinář na požádání

Deborah Harrison Vás seznámí s péčí poskytovanou jednou osobou a přístupem postaveným na personalizované péči pro podporu mobility

 

Sledujte webinář na požádání

 

Podívejte se na záznam webináře Deborah Harrison věnovaný tzv. single-handed care a přístupu postavenému na personalizované péči pro podporu mobility. Tento webinář se věnuje tzv. single-handed care, tj. péči poskytované jednou osobou, a jejímu uplatnění ve zdravotnickém prostředí: co je zapotřebí k zavedení tohoto přístupu, jak je vnímán pacienty/klienty, jaké přináší výhody zdravotnickým zařízením, a mnoho dalšího!

Vyplňte formulář a podívejte se na náš webinář na požádání

Vyberte zemi
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Kliknutím na tlačítko ANO chci pokračovat na tyto webové stránky a výslovně potvrzuji následující:

  • Jsem odborníkem, tedy osobou oprávněnou předepisovat nebo vydávat zdravotnické prostředky nebo diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, případně zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb.
  • Je mi známa definice odborníka, případně vymezení zaměstnance poskytovatele zdravotnických služeb ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb.
  • Beru na vědomí, že informace obsažené na těchto webových stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky a zaměstnance poskytovatelů zdravotnických služeb. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika spojená s návštěvou těchto webových stránek jinou osobou než odborníkem nebo zaměstnancem poskytovatele zdravotnických služeb (např. neporozumění správnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávné učinění diagnózy).