You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Eva Elmstedt 750.jpg

Eva Elmstedt

Narozena 1960.

Členka představenstva od roku 2017. Členka kontrolního výboru.

Nejdůležitější informace o vzdělání a praxi: Získala bakalářský titul v oboru ekonomie a informatiky na Indiana University v Pensylvánii, USA. V rámci předchozí praxe působila na pozici výkonné viceprezidentky pro globální služby a členky managementu společností Nokia Networks a Nokia Siemens Networks, jakož i ve vedení společností Ericsson, operator 3 a Semcon.

Další aktuální funkce/pozice: Členka představenstva společností Addtech AB (publ), Axiell Group AB, KnowIT AB (publ), Gunnebo Aktiebolag (publ), Proact IT Group AB (publ) a Thule Group AB (publ).

Předchozí funkce/pozice (posledních pět let): Výkonná viceprezidentka pro globální služby a členka vedení společností Nokia Networks a Nokia Siemens Networks 2013–2014.

Finanční podíl: 11 000 akcií kategorie B a 476 190 syntetických akciových opcí.