You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

arjo-instructions-for-use.jpg

Vyžádejte si předchozí verze návodu k použití

Aktuální verze návodu k použití je dostupná ke stažení přímo na webové stránce příslušného výrobku.

Potřebujete-li předchozí verzi návodu k použití některého z výrobků, požadavek můžete zadat zde.

Souhlasím s poskytnutím informací, které budou uchovávány a zpracovávány v souladu se zásadami ochrany soukromí společnosti Arjo a umožní jí reagovat na můj požadavek. Informace jsou uchovávány a zpracovávány v souladu s našimi zásadami ochrany soukromí.