Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / Kontaktujte nás / Děkujeme, že jste nás kontaktovali
Arjo.Lucien-in-discussion-with-customer-(7).jpg

Děkujeme Vám, že jste si našel/našla čas na vyplnění našeho formuláře.

Vaši žádost jsme obdrželi a dotaz jsme předali našim expertům.

V blízké době Vás zkontaktuje náš regionální zástupce!

S pozdravem společnost Arjo

YourPartnerInFacilityDesign_800x500.jpg

Bariatrická řešení

Se správnými řešeními lze i obézním pacientům dopřát péči s nezbytným pohodlím a důstojností na každém kroku jejich cesty.
Bariatric room solutions.jpg

Prevence VTE

Pohodlná, praktická a klinicky účinná: neinvazivní řešení od společnosti Arjo.
1C5A8778_white_800x500.jpg

Pracovní úrazy

Řešení faktorů ohrožujících ošetřovatele.
ARJO_DAY23142-circle.jpg

Dezinfekce

Flexibilita a výběr pro podporu strategie kontroly infekcí.
arjo-solutions-medical beds-bedside furniture-nurse and patient in bed_370x280.jpg

Prevence dekubitů

Naše podpůrné systémy pro prevenci vzniku dekubitů jsou navrženy tak, aby vám pomáhaly optimalizovat klinické výsledky a pomáhaly předcházet negativním vlivům imobility.
Arjo Sara Plus Patient 370x280.png

Nemocniční lůžka

Ať už se jedná o seniora nebo pacienta v době rekonvalescence, lůžko představuje významný aspekt každodenní péče. Jde o místo, které má zajišťovat pohodlí a bezpečí, kde odpočinek i regenerace probíhají způsobem, jenž je bezpečný a přináší zotavení.
Arjo-Specialist areas-Pressure injury prevention-Skin IQ range_370x280.jpg

Naše programy

Ve společnosti Arjo nabízíme široké spektrum hodnocení služeb, které pomáhá zdravotnickým zařízením zlepšit klinické výsledky a efektivitu a snížit rizika ohrožující jak ošetřující personál, tak klienty/pacienty.
Arjo Early Mobility In bed mobilisation 370x280.jpg

Řešení pro prevenci VTE

With the Arjo Flowtron Active Compression System, professional caregivers can deliver safe, convenient and flexible VTE prevention therapy that helps them achieve compliance and optimal clinical efficacy.
Arjo-Solutions-Programmes-Hands planning together_370 x 280.jpg

Naše programy

At Arjo we offer a wide range of assessment services to help healthcare facilities improve their clinical outcomes and efficiency, and reduce risks for caregivers and residents/patients.
Arjo-Solutions-Services-computerscreen_370x280.jpg

Služby

Flexibility and choice to support your infection control strategy.
Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).