Service page banner_Rental financing.jpg

Pronájem a financování

Tam, kde je ve hře péče o pacienty, není místo na kompromisy.

Naše řešení v oblasti pronájmu a financování pomáhají zajistit, aby vaše zařízení bylo připraveno na měnící se potřeby velmi rozmanité populace klientů/pacientů.

Naše plány pronájmu, jež jsou navrženy s cílem umožnit vám lépe zvládat náročnou péči o klienty/pacienty, nabízejí následující výhody:

  • Přístup k široké škále vyspělých a osvědčených terapeutických metod, nemocničních lůžek a zdravotnického vybavení pro specializovanou péči*
  • Výrobky jsou k dispozici tam, kde je jich zapotřebí, a tehdy, kdy je jich zapotřebí
  • Eliminace nutnosti vlastních kapitálových investic
  • Opravy, údržba, čištění i dekontaminace jsou součástí služeb , abyste měli správné vybavení ve správný čas a ve správném stavu

S využitím strategie komplexního posouzení vám naši produktoví a servisní experti mohou pomoci odhalit, jaký prospěch může služba pronájmu Arjo vašemu zařízení přinést. Požádejte svého místního zástupce Arjo, aby naplánoval posouzení.

*Nabídka dostupných výrobků se v jednotlivých zemích může lišit. Obraťte se o radu na svého místního zástupce Arjo.