You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pronájem a financování

Tam, kde je ve hře péče o pacienty, není místo na kompromisy.

Naše řešení v oblasti pronájmu a financování pomáhají zajistit, aby vaše zařízení bylo připraveno na měnící se potřeby velmi rozmanité populace klientů/pacientů.

Naše plány pronájmu, jež jsou navrženy s cílem umožnit vám lépe zvládat náročnou péči o klienty/pacienty, nabízejí následující výhody:

  • Přístup k široké škále vyspělých a osvědčených terapeutických metod, nemocničních lůžek a zdravotnického vybavení pro specializovanou péči*
  • Výrobky jsou k dispozici tam, kde je jich zapotřebí, a tehdy, kdy je jich zapotřebí
  • Eliminace nutnosti vlastních kapitálových investic
  • Opravy, údržba, čištění i dekontaminace jsou součástí služeb , abyste měli správné vybavení ve správný čas a ve správném stavu

S využitím strategie komplexního posouzení vám naši produktoví a servisní experti mohou pomoci odhalit, jaký prospěch může služba pronájmu Arjo vašemu zařízení přinést. Požádejte svého místního zástupce Arjo, aby naplánoval posouzení.

*Nabídka dostupných výrobků se v jednotlivých zemích může lišit. Obraťte se o radu na svého místního zástupce Arjo.