Posazování

Mobilizační pomůcka Sara Combilizer umožňuje posadit pacienta do různých pozic mimo lůžko jediným stisknutím tlačítka, čímž přispívá ke kvalitě péče i rehabilitaci. Pacienta v sedící poloze lze zvednout, aby byl udržován oční kontakt ošetřovatele i vzájemná interakce, které jsou důležitým faktorem z hlediska celkové pohody pacienta.

Výtah z brožury o posazování

ARJO_DAY23142-circle.jpg

Sara Combilizer

Další informace