You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Posazování

Mobilizační pomůcka Sara Combilizer umožňuje posadit pacienta do různých pozic mimo lůžko jediným stisknutím tlačítka, čímž přispívá ke kvalitě péče i rehabilitaci. Pacienta v sedící poloze lze zvednout, aby byl udržován oční kontakt ošetřovatele i vzájemná interakce, které jsou důležitým faktorem z hlediska celkové pohody pacienta.

Výtah z brožury o posazování

ARJO_DAY23142-circle.jpg

Sara Combilizer

Další informace