You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence VTE u bariatrických pacientů

Prevence VTE, jež je pohodlná, praktická a klinicky účinná

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Rizika VTE a obezita

Obezita je spojována s vysokým rizikem vzniku žilní tromboembolie (VTE), jež je přední příčinou morbidity a mortality hospitalizovaných obézních pacientů.¹ Systém aktivní komprese Flowtron® zajišťuje přerušovanou pneumatickou kompresi (PPK), což je jednoduchá a snadno použitelná metoda, jak zlepšit krevní oběh v hlubokých žilách dolních končetin, snížit žilní stázu a přispět k prevenci vniku DVT. Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, Vol. 118, Issue 9.

Zobrazit naše výrobky