You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Manipulace s bariatrickými pacienty

Řádná bariatrická péče vyžaduje nejen zařízení pro speciální zacházení s příslušnou váhovou kategorií, ale také řešení, která berou v úvahu související péči nutnou v případě pacientů s odlišným tvarem těla.

bariatric-patient-handling.jpg

Bezpečná manipulace s pacienty

Všechna řešení, včetně stropních zvedáků, podlahových zvedáků či zařízení pro boční přesun, jsou specificky navržena tak, aby ošetřujícímu personálu umožnila zvýšit pohodlí a důstojnost obézních pacientů.

Naše řešení pro manipulaci s pacienty: