Manipulace s bariatrickými pacienty

Řádná bariatrická péče vyžaduje nejen zařízení pro speciální zacházení s příslušnou váhovou kategorií, ale také řešení, která berou v úvahu související péči nutnou v případě pacientů s odlišným tvarem těla.

bariatric-patient-handling.jpg

Bezpečná manipulace s pacienty

Všechna řešení, včetně stropních zvedáků, podlahových zvedáků či zařízení pro boční přesun, jsou specificky navržena tak, aby ošetřujícímu personálu umožnila zvýšit pohodlí a důstojnost obézních pacientů.

Naše řešení pro manipulaci s pacienty: