You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Váš partner pro projektování zařízení

Váš globální partner s lokální působností

Již od roku 1957 nás žene vpřed naše poslání zvyšovat kvalitu života lidí se sníženou pohyblivostí a zdravotními problémy souvisejícími s věkem. Díky výrobkům a řešením zaručujícím ergonomickou manipulaci s klienty, osobní hygienu, dezinfekci a prevenci dekubitů i žilní tromboembolie pomáháme odborníkům v celém ošetřovatelském prostředí neustále zvyšovat úroveň bezpečné a důstojné péče – ve více než 100 zemích po celém světě.

NurseAndResident_555x555.jpg

Podpoříme vás od samotného počátku

Společnost Arjo se jako partner podílí na mnoha projektech zdravotnických zařízení, proto víme, že je zcela zásadní navrhnout správné uspořádání i zařízení již v samotném počátku, aby se předešlo zbytečným nákladům vynaloženým na stavební úpravy prováděné na posledních chvíli. Naše obsáhlé portfolio pokrývá klíčové oblasti každodenní osobní péče a nabízí širokou škálu kvalitních výrobků, školení, služeb, nástrojů pro hodnocení, projektových zdrojů i poradenství, s jejichž pomocí vytvoříte integrovaná řešení zvyšující standard péče, kvalitu i efektivitu. Nabízíme podporu v průběhu realizace projektu – od počátečních rad týkajících se uspořádání a prostorových nároků až po pomoc se zpracováním výkresové dokumentace nebo instalací zařízení. Na naše projektové týmy se můžete spolehnout, že vám poskytnout potřebnou podporu po celou dobu, ať při přípravě projektu nebo při jeho dokončování.

Znalosti a rady

Naši poradci vám pomohou provést analýzu potřeb vašeho zařízení v oblasti pracovního prostoru, mechanických pomůcek a školení personálu a sestaví pro vás na míru upravený plán pro vytvoření ideálních podmínek a prostředí pro bezpečnou manipulaci s klienty. Služby • Posouzení zařízení • Analýza potřeb • Analýza pracovního prostředí • Nástroje pro prostorové plánování • Positive Eight • Mobility Gallery

Plánování zařízení

V raných fázích projektu poskytujeme praktické rady týkající se plánování a projektování pečovatelského zařízení a také nabízíme návrhy uspořádání různých typů pokojů či prostor pro inspiraci. Prostorové požadavky • Rady a doporučení • 2D nákresy • Poloměry otáčení Příklady prostor a informace • Sprcha a WC • Centrální koupelna • Čisticí místnost Nákresy výrobků • 2D nákresy

Podpora návrhu

Projekty zařízení podporujeme instalačními nákresy a dalšími technickými specifikacemi, ale i umožněním snadného přístupu k nákresům výrobků a BIM objektům. Nákresy výrobků • 3D nákresy • BIM objekty Specifikace výrobků Instalační nákresy a specifikace

Výrobky

Společnost Arjo může poskytnout úplné specifikace, technické informace, nákresy, pokyny pro instalaci a obsluhu všech jejích výrobků. Instalace a dokumentace výrobků • Úplné specifikace • Technické informace • Nákresy • Pokyny k obsluze a údržbě • Dokumentace k uvedení do provozu a validaci Školení a servisní podpora na místě

Příručka pro architekty a projektanty

Přihlaste se zde