You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Správný prostor je důležitý

Plánování pečovatelského zařízení

Je o plánování do budoucna a bude mít dopad na účinnost a kvalitu poskytované péče i na pracovní prostředí pro ošetřující personál.

Jak nastiňuje naše filozofie Positive Eight, odpovídající prostředí, správné pomůcky a ošetřovatelské dovednosti mohou spustit pozitivní řetězovou reakci, jež může vyústit v lepší úroveň péče s větším počtem mobilních klientů, menším počtem pracovních úrazů a lepšími finančními výsledky.
Při plánování by měla být zohledněna individuální úroveň mobility všech klientů, aby bylo možné vytvořit pečovatelské prostředí vhodné pro Alberta, který je chodící, Cyrila, který vyžaduje hodně podpory i stimulace, ale i Emu, která je zcela závislá. Abychom vám mohli poskytnout potřebnou podporu při plánování a projektování pečovatelského zařízení, vyvinuli jsme celou řadu užitečných nástrojů, jako např. situační prostorové požadavky, poloměry otáčení nebo kompletní koncepce pokojů a příklady uspořádání, které jsou k dispozici v Příručce pro architekty a projektanty.

Příručka pro architekty a projektanty

Přihlaste se zde