Optimising_Care_Facilties_2135x600.jpg

Optimalizace pečovatelských zařízení

Naše filozofie – Positive Eight

Základem naší práce je naše filozofie Positive Eight™, která vychází ze správné kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Vizualizuje potenciální pozitivní účinky zlepšené mobility na ošetřující personál i klienta. Zajištěním dostatečného prostoru maximalizujete možnosti pro výběr správných pomůcek a použití správných pracovních postupů, čímž v konečném důsledku optimalizujete pracovní podmínky pro ošetřující personál i klienty. Zároveň se tím zlepšuje celý proces péče, což má za následek spokojenější, zdravější a mobilnější klienty i pacienty.
Naše metodika – Mobility Gallery™

Vyvinuli jsme Mobility Gallery™, což je validovaný nástroj pro hodnocení rizik postavený na pěti vzorových příkladech osob pojmenovaných abecedně od A do E a jejich úrovni funkční mobility: od plně mobilních a soběstačných (Albert), až po ty, které jsou trvale upoutány na lůžko (Ema). S jejich pomocí jsme stanovili funkční prostory, které zohledňují doporučené pomůcky a vybavení pro každou úroveň mobility i pracovní prostředí pro ošetřující personál.

Výsledky jsou reálné

Naše služby zaměřené na klinické poradenství pomohly jen ve Spojených státech více než 800 zařízení. Průměrné snížení počtu úrazů při manipulaci s klienty o 78 %. Data k dispozici v archivu.

Příručka pro architekty a projektanty

Přihlaste se zde