You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Optimalizace pečovatelských zařízení

Naše filozofie – Positive Eight

Základem naší práce je naše filozofie Positive Eight™, která vychází ze správné kombinace prostředí, pomůcek a ošetřovatelských dovedností. Vizualizuje potenciální pozitivní účinky zlepšené mobility na ošetřující personál i klienta. Zajištěním dostatečného prostoru maximalizujete možnosti pro výběr správných pomůcek a použití správných pracovních postupů, čímž v konečném důsledku optimalizujete pracovní podmínky pro ošetřující personál i klienty. Zároveň se tím zlepšuje celý proces péče, což má za následek spokojenější, zdravější a mobilnější klienty i pacienty.
Naše metodika – Mobility Gallery™

Vyvinuli jsme Mobility Gallery™, což je validovaný nástroj pro hodnocení rizik postavený na pěti vzorových příkladech osob pojmenovaných abecedně od A do E a jejich úrovni funkční mobility: od plně mobilních a soběstačných (Albert), až po ty, které jsou trvale upoutány na lůžko (Ema). S jejich pomocí jsme stanovili funkční prostory, které zohledňují doporučené pomůcky a vybavení pro každou úroveň mobility i pracovní prostředí pro ošetřující personál.

Výsledky jsou reálné

Naše služby zaměřené na klinické poradenství pomohly jen ve Spojených státech více než 800 zařízení. Průměrné snížení počtu úrazů při manipulaci s klienty o 78 %. Data k dispozici v archivu.

Příručka pro architekty a projektanty

Přihlaste se zde