You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Takheis

Takheis

Overføringsløsninger skal muliggjøre et trygt pleiemiljø og spare verdifull tid – både for pasienter og beboere samt omsorgsgivere.

Vårt komplette utvalg av takløftere er utformet for å integreres med deres eksisterende plan, for å bidra til å sikre en trygg, behagelig og verdig opplevelse for alle de involverte. Takløfterne monteres, lagres og brukes slik at én enkelt omsorgsgiver kan overføre pasienter varsomt uten manuell løfting, og bidrar dermed til å redusere risikoen for ryggskader både for personen de har omsorg for, og for omsorgspersonen.

En fullservice takløfterløsning omfatter vurdering, montering, opplæring og vedlikehold. Du kan forvente effektiv kostnadskontroll og tett veiledning fra et proaktivt team av sertifiserte eksperter og teknikere – mennesker som er opptatt av at du skal få mest mulig ut av utstyret ditt og kunne gi den aller beste pleie, hver eneste dag.