You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Originale deler

Inspeksjon av utstyret

Vi leverer kun originale reservedeler for å sikre at utstyret fungerer som det skal.

  • Alle reservedeler blir verifisert for å bekrefte at de fungerer som spesifisert i bruksanvisningen for produktet.
  • Alle reservedeler leveres direkte fra Arjo, og er dekket av vår garanti.
  • Anbefalte delepriser er tilgjengelige via Arjo Care serviceavtaler.