You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Sikrer dine grunnleggende vedlikeholdsbehov

Hvis du har en velutviklet serviceorganisasjon på plass, kan FLEX SERVICE BASIC være den perfekte løsningen for deg

FLEX SERVICE BASIC dekker dine standard vedlikeholdsbehov og de viktigste servicekravene. Alternativet sikrer at grunnleggende service er tilgjengelig, samt pleiernes og pasientenes sikkerhet.

Sikkerhetskontroll + dokumentasjon

Sikkerhetskontroll utført av eksperter gir mulighet til å kontrollere utstyret for å sikre pasientenes og pleiernes sikkerhet.

Telefonstøtte

Hvis du trenger hjelp til noe, kan du få råd fra vårt erfarne personale.

Forebyggende vedlikehold

Regelmessig forebyggende vedlikehold sikrer utstyrets funksjonalitet.