You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Klipové vaky

Systém DPS umožňuje pečovateli s minimálním fyzickým úsilím umístit rezidenta/klienta do vaku (od vzpřímené po nakloněnou polohu). V nabídce je řada různých klipových vaků v široké škále velikostí.