GettyImages-103286326855.jpg

Etické chování firmy

Věříme, že dodržování náročných etických norem je zásadně důležité pro trvalý úspěch firmy a klíčem k budování důvěry a jistoty na straně našich zaměstnanců, zákazníků, subdodavatelů i dalších zúčastněných osob.

Etický kodex

Náš etický kodex tvoří společně s našimi základními kulturními hodnotami základ toho, jak podnikáme a jednáme. Kodex podporuje celá řada globálních zásad, a kde je to třeba, je dále doplňován místními zásadami.

Náš etický kodex vychází z následujících mezinárodních principů:

• UN Global Compact • Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti • Zásady OSN pro podnikání a lidská práva • Prohlášení Mezinárodní organizace práce (ILO) o zásadách a právech v práci

Zobrazit etický kodex (odkaz pro stažení)