Vyberte zemi nebo region

Nyní se nacházíte v části Czech Republic (Česky)
Domovská stránka / O nás / Naše odpovědnost / Etické chování firmy
GettyImages-103286326855.jpg

Etické chování firmy

Věříme, že dodržování náročných etických norem je zásadně důležité pro trvalý úspěch firmy a klíčem k budování důvěry a jistoty na straně našich zaměstnanců, zákazníků, subdodavatelů i dalších zúčastněných osob.
About-Us-Computer-hands.jpg

Etický kodex

Náš etický kodex tvoří společně s našimi základními kulturními hodnotami základ toho, jak podnikáme a jednáme. Kodex podporuje celá řada globálních zásad, a kde je to třeba, je dále doplňován místními zásadami.

Náš etický kodex vychází z následujících mezinárodních principů:

• UN Global Compact • Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti • Zásady OSN pro podnikání a lidská práva • Prohlášení Mezinárodní organizace práce (ILO) o zásadách a právech v práci

Etický kodex dodavatele

Abychom byli schopni zajistit, že naše normy etického chování jsou dodržovány ve všech aspektech našeho podnikání, zasahuje tento náš závazek i do sféry našich dodavatelů a obchodních partnerů. Všichni dodavatelé společnosti Arjo se musí zavázat k dodržování našich požadavků definovaných v dodavatelském etickém kodexu, který byl vypracován paralelně s naším etickým kodexem.

Boj proti korupci

Etika a morálka představují základ veškeré naší činnosti a odrážejí se i ve všech vztazích, vnitřních i vnějších. Naše globální protikorupční zásady vycházejí z hodnot, které vyznáváme, a snaží se zajistit etické chování ve všech aspektech našeho podnikání.

Zásady týkající se oznamování nežádoucího jednání

V rámci etického kodexu a protikorupčních zásad zavedla společnost Arjo také globální systém oznamování nežádoucího jednání, který poskytuje zaměstnancům příležitost nahlásit jakékoli nevhodné jednání či nedodržování předpisů.


Potvrzuji, že jsem se seznámil s definicí odborníka ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. a že jsem tímto odborníkem.

Beru na vědomí, že informace obsažené na následujících stránkách nejsou určeny pro laickou veřejnost, ale pouze pro odborníky. Dále potvrzuji, že jsou mi známa rizika a důsledky způsobené návštěvou těchto stránek jinou osobou než odborníkem (neporozumění řádnému fungování inzerovaných zdravotnických prostředků, nesprávný výběr zdravotnického prostředku nebo nesprávná diagnóza atd.).