You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Etické chování firmy

Věříme, že dodržování náročných etických norem je zásadně důležité pro trvalý úspěch firmy a klíčem k budování důvěry a jistoty na straně našich zaměstnanců, zákazníků, subdodavatelů i dalších zúčastněných osob.

Etický kodex

Náš etický kodex tvoří společně s našimi základními kulturními hodnotami základ toho, jak podnikáme a jednáme. Kodex podporuje celá řada globálních zásad, a kde je to třeba, je dále doplňován místními zásadami.

Náš etický kodex vychází z následujících mezinárodních principů:

• UN Global Compact • Směrnice OECD pro nadnárodní společnosti • Zásady OSN pro podnikání a lidská práva • Prohlášení Mezinárodní organizace práce (ILO) o zásadách a právech v práci

Zobrazit etický kodex (odkaz pro stažení)