You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Výbor pro odměňování

Hlavní cíle výboru pro odměňování spočívají v přípravě návrhů pro představenstvo společnosti ohledně záležitostí týkajících se zásad odměňování a dalších podmínek zaměstnaneckého poměru CEO a dalších nejvyšších manažerů a dále v monitorování a posuzování aktuálních a končících programů proměnlivého odměňování managementu skupiny. Výbor dále monitoruje a posuzuje uplatňování rezoluce výroční valné hromady o pokynech pro odměňování nejvyššího managementu, jakož i příslušné struktury a úrovně odměňování ve společnosti.

Členy výboru pro odměňování jsou Johan Malmquist (předseda) a Carl Bennet.