Výbor pro odměňování

Hlavní cíle výboru pro odměňování spočívají v přípravě návrhů pro představenstvo společnosti ohledně záležitostí týkajících se zásad odměňování a dalších podmínek zaměstnaneckého poměru CEO a dalších nejvyšších manažerů a dále v monitorování a posuzování aktuálních a končících programů proměnlivého odměňování managementu skupiny. Výbor dále monitoruje a posuzuje uplatňování rezoluce výroční valné hromady o pokynech pro odměňování nejvyššího managementu, jakož i příslušné struktury a úrovně odměňování ve společnosti.

Členy výboru pro odměňování jsou Johan Malmquist (předseda) a Carl Bennet.