You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Kajsa Haraldsson 750.jpg

Kajsa Haraldsson

Narozena 1982. Náhradní členka představenstva od roku 2017. Zastupuje Akademikerforeningen.

Nejdůležitější informace o vzdělání a praxi: Získala titul M.Sc. v oboru průmyslová konstrukce a inženýrství na univerzitě Chalmers (Chalmers tekniska högskola). Byla zaměstnána společností ArjoHuntleigh AB, jež je dceřinou společností Arjo.

Další aktuální funkce/pozice: -

Předchozí funkce/pozice (posledních pět let): -

Finanční podíl: -