You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Shoda

Podporujeme vás v dodržování předpisů

Pro společnost Arjo je bezpečnost zákazníků vrcholnou prioritou. Proto se zavazujeme dodržovat veškeré místní a mezinárodní předpisy a také se trvale zlepšovat a monitorovat kvalitu.

  • Veškeré naše servisní práce a údržba jsou dokumentovány, aby byla zajištěna sledovatelnost a podpořeny procesy shody s předpisy.
  • Veškerou údržbu a opravy provádí školení a kvalifikovaní servisní technici.
  • Dodržujeme proces hlášení závad platný v rámci celé organizace, abychom zajistili trvalé zlepšování a monitorování kvality našich produktů.