Arjo11229_2135x600.jpg

Shoda

Podporujeme vás v dodržování předpisů

Pro společnost Arjo je bezpečnost zákazníků vrcholnou prioritou. Proto se zavazujeme dodržovat veškeré místní a mezinárodní předpisy a také se trvale zlepšovat a monitorovat kvalitu.

  • Veškeré naše servisní práce a údržba jsou dokumentovány, aby byla zajištěna sledovatelnost a podpořeny procesy shody s předpisy.
  • Veškerou údržbu a opravy provádí školení a kvalifikovaní servisní technici.
  • Dodržujeme proces hlášení závad platný v rámci celé organizace, abychom zajistili trvalé zlepšování a monitorování kvality našich produktů.