You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Nápravná údržba

Naši zkušení servisní technici jsou k dispozici na telefonu a pomohou vám zkrátit prostoje způsobené zařízením.

•Opravy a řešení problémů na místě provádí školení servisní technici společnosti Arjo.

•Prioritní reakce zajišťovaná místními techniky.

•Dodáváme pouze originální díly přímo od společnosti Arjo.

•Veškeré opravy jsou dokumentovány, aby byly podpořeny procesy shody s předpisy.