You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Pasivní vertikalizace do stoje

U pacientů s nízkým skóre dle glasgowské stupnice hloubky bezvědomí (GCS), posturální hypotenzí anebo u těch, kteří jsou připraveni začít s aktivnější rehabilitací, lze k vertikalizaci do stoje použít mobilizační pomůcku Sara Combilizer.

Výtah z brožury o pasivní vertikalizaci do stoje

500 x 500 sitting.jpg

Sara Combilizer

Další informace