Pasivní vertikalizace do stoje

U pacientů s nízkým skóre dle glasgowské stupnice hloubky bezvědomí (GCS), posturální hypotenzí anebo u těch, kteří jsou připraveni začít s aktivnější rehabilitací, lze k vertikalizaci do stoje použít mobilizační pomůcku Sara Combilizer.

Výtah z brožury o pasivní vertikalizaci do stoje

500 x 500 sitting.jpg

Sara Combilizer

Další informace