You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Prevence dekubitů u bariatrických pacientů

Zobrazit naše výrobky

Lepší péče o poškozenou kůži

Vylepšete péči a ochranu křehké kůže pomocí speciálních terapeutických povrchů pro obézní pacienty s narušenou integritou kůže.

V důsledku zadržování tekutin a zhoršenému krevnímu oběhu obézní pacienti často trpí zvýšenou křehkostí kůže, což je činí náchylnějšími ke vzniku dekubitů a potrhání kůže. Za účelem snížení rizika postupy expertních orgánů, jako je European Pressure Ulcer Advisory Panel (EPUAP) a National Pressure Ulcer Advisory Panel (NPUAP), doporučují používat vhodné terapeutické povrchy.1

Nabízíme celou řadu terapeutických povrchů a řešení pro řízení mikroklimatu, jež vám usnadní péči o obézní pacienty s narušenou integritou kůže.

Reference:

1. Muir, M, Archer-Heese, G. (2009) Essentials of Bariatric Patient Handling Program, OJIN: The Online journal of Issues in Nursing Vol. 14, No. 1.