You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Arjo10661_2135x600.jpg

Inspeksjon av utstyret

Profesjonelle inspeksjoner for å evaluere utstyrets tilstand, samt tilgangen til utstyr, deler og tilbehør.

  • Vi kan veilede personalet hos dere i riktig bruk og vedlikehold av utstyret for å sikre effektivitet og redusere unødig slitasje.
  • Vi evaluerer tilstanden og tilgangen til seil, madrasser og forbruksartikler, og tilbyr anbefalte priser for kompatible Arjo-forbruksartikler.
  • Belastningstester utføres i henhold til strenge ISO 10535-standarder
  • Kalibreringsservice for måleutstyr.

Vi tilbyr ytterligere evalueringstjenester for å bidra til å fastslå om utstyrsutvalget dekker behovene til den nåværende populasjonen av pasienter eller beboere.