You are visiting a website that is not intended for your region

The page or information you have requested is intended for an audience outside the United States. By continuing to browse you confirm that you are a non-US resident requesting access to this page or information. Switch to the US site. 

Forebygging av blodpropp hos bariatriske pasienter

Behagelig, praktisk og klinisk effektiv forebygging av blodpropp

arjo-bariatric-nurse-patient-flowtron-vte-block.jpg

Risikoer ved blodpropp og fedme

Overvekt er forbundet med høy risiko for blodpropp (VTE) – en viktig årsak til sykelighet og dødelighet for bariatriske pasienter på sykehus.¹ Flowtron® aktivt kompresjonssystem leverer intermitterende pneumatisk kompresjon (IPC), og er en enkel, brukervennlig metode for å forbedre blodomløpet i de dype venene i bena, noe som reduserer venestase og forebygger dannelse av DVT.¹ Paul D. Stein, Afzal Beemath, MD, Ronald E. Olson, PhD (2005) Obesity as a risk factor in venous thromboembolism, American Journal of Medicine, Vol. 118, Issue 9.

Se våre produkter